Privacy Verklaring

Privacy staat bij de Firma Sijben Bronboringen VOF hoog in het vaandel. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

Identiteit
Sijben Bronboringen VOF., gevestigd aan de Molenstraat 10, 6086 BR Neer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Sijben Bronboringen VOF
Molenstraat 10
6086 BR Neer
Tel. 0475-592542
E-mail: info@sijbenbronboringen.nl
Website: www.sijbenbronboringen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
In deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De firma Sijben Bronboringen VOF verwerkt persoonsgegevens, wij gebruiken deze persoonsgegevens voor:

Gegevens die Sijben Bronboringen VOF van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hierboven omschreven doeleinden en die door Sijben Bronboringen VOF in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

Bewaartermijn
Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Delen persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Inzage, wijzigen en veranderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Uw rechten
U hebt de volgende rechten:

Gegevensbeveiliging
Sijben Bronboringen VOF maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Sijben Bronboringen VOF maakt met haar website gebruik van een internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd, uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sijben Bronboringen VOF e-mail info@sijbenbronboringen.nl.

© 2010-2023 Pieter Sijben Bronboringen | Sitemap | Design: Artline
Pieter Sijben Bronboringen