Bluswater

Steeds vaker eist de brandweer of verzekeringsmaatschappij dat op uw bedrijf of bedrijventerrein een eigen bluswatervoorziening aanwezig is.
Ook hiervoor bent u bij Sijben Bronboringen aan het juiste adres.

Indien de grondopbouw het toelaat, is een brandput met een capaciteit van minimaal 90 m3 per uur geen enkel probleem. Deze brandput is natuurlijk ook te gebruiken voor het vullen van uw blusvijver of de watervoorziening voor een sprinklerinstallatie.
Tevens verzorgen wij de gewenste aansluitingen voor de brandweer.

Vaak eist de brandweer en/of verzekeringsmaatschappij een jaarlijkse controle/test van uw brandput.
Dat kunnen wij voor u verzorgen. Daartoe kunt u een contract met ons afsluiten, zodat dit niet meer in uw agenda opgenomen hoeft te worden.
Wij testen de algehele staat van de brandput en of het benodigde debiet wordt gehaald. Dit wordt getest met geijkte apparatuur. Uiteraard behoort hierbij een certificaat voor de verzekeringsmaatschappij cq. brandweer.

© 2010-2024 Pieter Sijben Bronboringen | Sitemap | Design: Artline
Pieter Sijben Bronboringen