Grondonderzoek

Onze pulsboormethode is bij uitstek geschikt voor de zeer nauwkeurige bepaling van de diepte en dikte van de aanwezige bodemlagen.
Wij kunnen betrouwbare bodemmonsters nemen. Om vermenging van verschillende grondwaterlagen te voorkomen, worden scheidende lagen middels een kleistop afgedicht.

Dit is van belang voor:

© 2010-2024 Pieter Sijben Bronboringen | Sitemap | Design: Artline
Pieter Sijben Bronboringen