Home

Sijben Bronboringen is vanaf 1989 het adres voor het verrichten van grondboringen volgens de traditionele pulsmethode.
Pulsen is bij uitstek de manier om in grindrijke gebieden boringen te realiseren. Pulsboringen tot een diepte van 60 meter en met een maximale boorgatdiameter van 419 mm zijn onze specialiteit.

Vanaf 2013 kunnen wij ook zuigboringen maken (diameter tot 500 mm.) met een nieuw ontwikkelde Conrad machine. Zuigboren is een snellere boormethode in grindarme gebieden.

Deze machine maakt tevens de combinatie van puls- en zuigboringen mogelijk. Dit om in de grindgebieden pulsboringen door de grindlaag te maken, die vervolgens d.m.v. zuigboring dieper geboord kunnen worden tot 100 meter zonder te wisselen van machine.

Een voordeel van pulsboren is dat exact bepaald kan worden waar de watervoerende lagen zich bevinden.
Op basis van deze gegevens en de vereiste wateropbrengst kiezen wij  diameter en perforatie van de bronfilters en de grindomstorting.
Om vermenging van verschillende grondwaterlagen te voorkomen, worden scheidende lagen middels een kleistop afgedicht.

Werd er voorheen voornamelijk gewerkt voor de agrarische sector, nu weten ook de overheid en bedrijven ons te vinden. Bedrijven en instellingen voorzien wij van beregeningsputten, bluswatervoorzieningen en geothermische boringen, maar ook geologische verkenningsboringen behoren tot ons werkvlak.
Na het bepalen van een boorlocatie kan de benodigde KLIC-melding door ons verzorgd worden.
Het leveren, assembleren en installeren van een bronpomp behoort tot de mogelijkheden.

Ons werkgebied beslaat inmiddels Limburg, Noord-Brabant en de grensregio's in België en Duitsland, maar aanvragen elders worden ook in behandeling genomen.

Om de bodem en het grondwater te beschermen moeten de boringen verantwoord worden uitgevoerd. Al onze werkzaamheden worden verricht conform BRL 2100 / Protocol 2101 Mechanisch boren.
Alleen bedrijven die aan deze BRL SIKB 2100 normering voldoen mogen vanaf 1 januari 2011 mechanische boringen uitvoeren.

Kwaliteitswaarborg volgens ISO 9001:2008
Veiligheidswaarborg volgens VCA

© 2010-2024 Pieter Sijben Bronboringen | Sitemap | Design: Artline
Pieter Sijben Bronboringen