Infiltratiebronnen

Gemeenten eisen steeds vaker dat regenwater van bedrijventerreinen en/of gebouwen in de bodem geïnfiltreerd wordt.

Door het maken van een pulsboring kan aan de hand van de aanwezige bodemlagen bepaald worden welke bronfilters en grindomstorting hiervoor geschikt zijn. Hierdoor kunnen grote hoeveelheden regenwater terug gebracht worden in de bodem.

© 2010-2024 Pieter Sijben Bronboringen | Sitemap | Design: Artline
Pieter Sijben