Regeneratie

Na verloop van tijd kan de capaciteit van uw bron verminderen.

Vaak is dit het gevolg van ijzer- of mangaanafzetting op de bronfilters. Dit is op te lossen door de bron te reinigen.

Hiervoor beschikt Pieter Sijben Bronboringen over de juiste middelen.
Na deze behandeling is de capaciteit (meestal) weer als vanouds.

© 2010-2019 Pieter Sijben Bronboringen | Sitemap | Design: Artline
Pieter Sijben